Rong Nho Mộc Thủy

Thương hiệu từ Tâm

Chúng tôi – những con người luôn muốn xây dựng thương hiệu Rong Nho Mộc Thuỷ với những định hướng mang tính cộng đồng:

  • Cam kết cung cấp rong nho chất lượng và an toàn nhất.
  • Chung tay giúp cải thiện môi trường nước biển – “ Rong nho sạch – Nước biển xanh”
  • Trích 5-10% lợi nhuận mỗi quý cho “Quỹ xây dựng tương lai – Cho đi là còn mãi

Rong Nho Mộc Thủy

Lĩnh Vực Triển Khai

  • Rong Nho Tươi
  • Rong Nho Tách Nước
  • Muối Rong Nho
  • Sản phẩm bổ sung khác từ Rong Nho
Xem Thêm