LineClinic Review

LineClinic Review

LineClinic Review

LineClinic Review là một website thuộc lĩnh vực Review, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệp trên lĩnh vực làm đẹp, Spa, Thẩm mỹ…

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn có nguồn thông tin hữu ích phục vụ nhu cầu “Sống Khỏe – Sống Đẹp” dựa trên 3 tiêu chí “Chính Xác – Công Tâm – Uy Tín“.

Tất cả đánh giá của chúng tôi dựa trên nhiều dữ liệu khác nhau. Ví dụ sản phẩm/địa điểm/Kinh nghiệm dựa trên trải nghiệm thực tế của đội ngũ CBCNV/CTV trên toàn quốc thông qua chính sách thúc đẩy tự review thông tin từ CTV. Ngoài ra, chúng tôi còn dành nhiều thời gian để tổng hợp, đánh giá, thống kê số liệu từ nhiều nguồn tham khảo uy tín như Google Bussiness, Fanpage, Trải nghiệm người dùng… và rất nhiều số liệu khác !

Chúng tôi lưu lại toàn bộ đánh giá doanh nghiệp, sản phẩm, bài review cho đến khi sản phẩm/doanh nghiệp không còn hoạt động !

Lĩnh Vực Triển Khai

  • Chia sẻ kiến thức “Sống Khỏe – Sống Đẹp” dựa trên kiến thức kiểm duyệt chặt chẽ.
  • Đánh giá các sản phẩm Khỏe - Đẹp có kiểm chứng đội ngũ Chuyên Gia
  • Đánh giá các địa điểm kinh doanh uy tín theo số liệu từ người dùng
Xem Thêm